NAJNOWSZE WIADOMOCI
godzina 06:05

Wielkie zmęczenie w Zagwiździu

Czyli VI Wojewódzki Bieg przełajowy o Puchar Borsuka

Regulamin VI Wojewódzkiego Biegu o Puchar Borsuka

1. Cel
• popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• popularyzacja wśród mieszkańców opolszczyzny masowych biegów jako zdrowy styl życia,
• promocja walorów przyrodniczych Gminy Murów,
• propagowanie akcji promocyjnej „Proszę zwolnij, borsuk”.

2. Organizator: Urząd Gminy Murów

3. Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicacach

4. Partnerzy
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
• Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu,
• Opolski Związek Piłki Nożnej,
• Opolski Związek Lekkiej Atletyki,
• Sołectwo Zagwiździe, • PGL LP Nadleśnictwo Kup,
• PGL LP Nadleśnictwo Turawa,
• PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork,
• Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Oddział Stobrawski Park Krajobrazowy,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu,
• Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak,
• Związek OSP Gminy Murów,
• Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu,
• Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”,
• Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
• Opolski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego,
• Bank Spółdzielczy w Łubnianach,
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
• Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,
• Columbex Sport,
• Stora Enso Timber Sp. z o.o.
• Eko-Region Sp. z o.o.

5. Terminy i miejsce
• 9.09.2017 r. w Zagwiździu,
• start i meta – Zagwiździe – teren kompleksu zabytkowej Huty Żelaza,
• godz. 10.15 – bieg klas I-II (300m)
• godz. 10.30 – bieg klas III-IV (600m)
• godz. 10.45 – bieg klas V-VI-VII (1200m)
• godz. 11.10 – bieg klas gimnazjalnych (1200m)
• godz. 11.30 – bieg główny (12km)
• godz. 11.40 – bieg amatorski (3,5km)

6. Trasy biegu
• Bieg uliczno – przełajowy :
• I trasa (bieg klas I–II) ok. 300m – Zagwiździe (zabytki);
• II trasa (bieg klas III-IV) ok. 600m, trasa: Zagwiździe (zabytki) – Zagwiździe – Zagwiździe (zabytki);
• III trasa (bieg klas gimnazjalnych + bieg klas V–VI-VII) – dystans 1200m o nawierzchni piaszczysto – gruntowej, trasa: Zagwiździe (zabytki) – Zagwiździe – Zagwiździe (zabytki);
• IV trasa (bieg główny) – dystans 12km o nawierzchni asfaltowej (2km) i piaszczysto – gruntowej (10km), trasa: Zagwiździe (zabytki) do „Wilczej Budy”, powrót tą samą trasą;
• V trasa (bieg amatorski) – dystans 3,5km o nawierzchni piaszczysto – gruntowej szlakiem ścieżki dydaktycznej, trasa: Zagwiździe (zabytki) – Murów (Kopiec) – Zagwiździe (zabytki).

7. Uczestnictwo
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 lat. Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów) dostarczonej najpóźniej w dniu zawodów. Każdy uczestnik „VI WOJEWÓDZKIEGO BIEGU O PUCHAR BORSUKA” biegnie na własną odpowiedzialność. Bieg główny lub amatorski – możliwe uczestnictwo po ukończeniu 16 roku życia, za zgodą pisemną rodzica lub prawnego opiekuna. Osoba, która wystartuje w biegu potwierdza tym samym, iż zapoznała się z zapisami niniejszego Regulaminu, a równocześnie, że jej stan zdrowia umożliwia udział w biegu. Dla wszystkich uczestników powyżej 18 roku życia obowiązuje wpisowe w kwocie nie mniejszej niż 10zł, które w biurze zawodów zostanie przekazane na cel rehabilitacji ciężko chorej dziewczynki Katarzyny Kuźma (wpisowe uczestnicy będą wrzucać do przygotowanej przez Rodziców Katarzyny Kuźma opisanej puszki, zgodnie z wymogami zbiórek publicznych). Wszyscy uczestnicy powyżej 18 roku życia proszeni są przez Organizatora o przekazanie kwoty (w wysokości co najmniej 10zł) na cel zbiórki publicznej dla ciężko chorej dziewczynki - Kasi Kuźmy (kwota będzie uiszczana do specjalnie przygotowanej puszki z nadanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji numerem zbiórki publicznej -> 2017/3421/KS).

8. Zgłoszenia
• drogą elektroniczną http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3328 do dnia 7.09.2017 r.,
• dodatkowe zgłoszenia w biurze zawodów dnia 9.09.2017 r., w godz. 900 – 1000 ,
• wszelkie informacje: tel./ fax.: 77 4214034 (wew. 105), tel. kom. 501256378,
• osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia w wyżej wymienionej formie proszone są o odbiór numerka startowego w biurze zawodów dnia 9.09.2017 r. w godzinach pracy biura zawodów

9. Klasyfikacja
A) Bieg główny 12 000 m
B) Bieg amatorski 3 500 m
C) Bieg szkolno – gimnazjalny:
• 1200 m – młodzież gimnazjalna - klasy I – II (kategorie chłopców + dziewcząt)
• 1200 m – szkoła podstawowa - klasy V – VI-VII (kategorie chłopców + dziewcząt)
• 600 m – szkoła podstawowa - klasy III – IV (kategorie chłopców + dziewcząt)
• 300 m – szkoła podstawowa - klasy I – II (kategorie chłopców + dziewcząt)

10. Nagrody
• klasyfikacja generalna: Mężczyzn
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 500,00 PLN
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 300,00 PLN
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 200,00 PLN
• klasyfikacja generalna: Kobiet
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 500,00 PLN
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 300,00 PLN
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 200,00 PLN
• klasyfikacja amatorska: Mężczyzn
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 300,00 PLN
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 200,00 PLN
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 100,00 PLN
• klasyfikacja amatorska: Kobiet
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 300,00 PLN
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 200,00 PLN
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości 100,00 PLN
• puchar + medal + nagroda dla najstarszego uczestnika,
• młodzież gimnazjalna oraz szkoła podstawowa– I, II, III miejsce: puchar, medal i nagrody rzeczowe,
• pierwszych 50 uczestników zgłoszonych drogą elektroniczną do dnia 7.09.2017 r. otrzyma pamiątkowy medal zawodów, dla wszystkich uczestników – pamiątki okolicznościowe,
• * Bon jest do zrealizowania w sklepie sportowym,
• wśród wszystkich uczestników biegu głównego i amatorskiego zostaną rozlosowane nagrody w postaci: bieg główny i amatorski - 3 talony każdy o wartości 300 zł, dzieci i młodzież – 6 talonów każdy o wartości 100 zł. (osoba biorąca udział w losowaniu musi być uczestnikiem biegu i go ukończyć, a także uczestniczyć osobiście w trakcie procedury losowania i wręczenia nagrody. Jeśli przez wylosowaną osobę, nie zostaną spełnione wszystkie warunki losowania, losowanie zostanie powtórzone).
• dodatkowa nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla najlepszej mieszkanki i najlepszego mieszkańca Województwa Opolskiego (warunkiem otrzymania nagrody jest miejsce zamieszkania na terenie Województwa Opolskiego potwierdzone pisemnym oświadczeniem o miejscu zamieszkania) z podziałem na kategorię: w biegu głównym mężczyzna/kobieta – 2 bony do zrealizowania w sklepie sportowym o wartości 500zł oraz 5 bonów o wartości 100 zł dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Opolskiego.

11. Sprawy finansowe
• koszty organizacyjne ponosi organizator,
• koszty osobowe uczestnicy lub jednostki delegujące.

12. Postanowienia końcowe
• ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatora,
• impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu,
• zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego,
• bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym,
• ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu głównego, osobisty odbiór nagród,
• przed losowaniem nagród grupowe zdjęcie uczestników biegu,
• biuro zawodów: kompleks zabytkowej Huty Żelaza (start i meta),
• zaplecze sanitarne w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza,
• na trasie będą ustawione punkty z niegazowaną wodą,
• organizator informuje, iż na wszystkich trasach biegu będą sporządzane zdjęcia uczestników biegu przez osoby należące do kręgu organizatora (jednolite koszulki z logo biegu/borsukiem) oraz przez partnerów organizatora; sporządzone w ten sposób zdjęcia zostaną wykorzystane przez organizatora biegu w celach promocyjnych • organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu,
• organizator zapewnia pomoc medyczną.

Organizator

Źródło: http://murow.pl/download/attachment/19495/bieg-borsuka-vi-regulamin-2017...

  • Na plus0
  • Na minus0
Oceń publikację:

Superklaster 2018

X

Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".