NAJNOWSZE WIADOMOCI
godzina 05:01

Ustawa prawo wodne – wiele obaw

 

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosły opłaty za odprowadzanie wody deszczowej pisze portal samorządowy.pl:

„Dyskusja o opłatach za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych trwa w Polsce od wielu lat. Do tej pory opłaty z tego tytułu pobierano jednak w niewielu miastach i były symboliczne. Po wprowadzeniu Prawa wodnego trzeba się liczyć z tym, że płacić będziemy wszyscy i będą to opłaty wyższe”.
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wody-opadowe-nowe-p...

Opłaty wrosną kilkukrotnie, zarówno dla jak i zwykłych mieszkańców.

„Yes, water is a human right. Five litter that you need to drink, twenty litters that you need for minimum hygiene. I don’t think that, water is a human right to feel up your swimming pool, to water the golf courses, to wash your car…” – „Tak, prawo do wody jest prawem człowieka. Pięć litrów wody do picia i dwadzieścia litrów do minimalnej higieny [na dzień – przyp. tłum.]. Nie uważam, aby woda była prawem człowieka do napełniania twojego basenu, nawadniania pól golfowych, czy do mycia samochodu…”.
https://wolnemedia.net/prywatyzacja-wody-a-nestle/


„W dniu 28 lipca 2010 r. Rezolucja 64/292 Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraźnie uznało prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych i przyznało, że czysta woda pitna i urządzenia sanitarne są niezbędne do realizacji wszystkich praw człowieka. Rezolucja wzywa państwa i organizacje międzynarodowe do zapewnienia środków finansowych, pomocy w budowaniu potencjału i transferu technologii, aby pomóc krajom, w szczególności krajom rozwijającym się, w zapewnieniu wszystkim bezpiecznych, czystych, dostępnych i przystępnych cenowo wody pitnej i urządzeń sanitarnych.
W listopadzie 2002 r. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyjął Ogólny Komentarz nr 15 dotyczący prawa do wody. Artykuł I.1 stwierdza, że "Ludzkie prawo do wody jest niezbędne do prowadzenia życia w godności ludzkiej, jest warunkiem wstępnym realizacji innych praw człowieka". W komentarzu nr 15 określono również prawo do wody jako prawa każdego do wystarczającej, bezpiecznej, możliwej do zaakceptowania i fizycznie dostępnej i taniej wody do użytku osobistego i domowego”.
Źródła:
Rozdzielczość A / RES / 64/292. Zgromadzenie Ogólne ONZ, lipiec 2010
Komentarz ogólny nr 15. Prawo do wody. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, listopad 2002 r

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Pod tym linkiem możemy zapoznać się z ujednoliconym tekstem ustawy, która ma aż 414 stron (!):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D2017156...

Art. 274. Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 269, wynoszą:
1) za pobór wód w formie opłaty stałej:
a) za pobór:
– wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 1000 zł na dobę za 1 m3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 2000 zł na dobę za 1 m3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym
(...)
c) w formie opłaty zmiennej: – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych – 1,50 zł za 1 m3 na 1 rok.

Komentarz:
„To rozbój w biały dzień!” grzmią internauci. Tymczasem nie zauważyłem, aby nowa ustawa zakazywała gromadzenia wody w prywatnych zbiornikach, jak grzmią niektórzy. Jednak nieprecyzyjne przepisy po raz kolejny podważają wiarę Polaków w swoje państwo.

Ludzie boją się podwyżek, czemu nie można się dziwić. Bezapelacyjnie wzrost opłat dla firm za korzystanie z wody, zaowocuje podwyżkami w cenach towarów, usług i opłat dla zwykłych mieszkańców.

Woda jest prawem człowieka, więc nawet jeśli ustawa ma za zadanie chronić polskie zasoby przed dowolnym drenażem przez międzynarodowe koncerny, to zła komunikacja rządu, nie pomaga w akceptacji ustawy przez społeczeństwo.

  • Na plus0
  • Na minus0
Oceń publikację:

Superklaster 2018

X

Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".