NAJNOWSZE WIADOMOCI
godzina 14:40

Zostań funkcjonariuszem ABW!

Jeżeli interesujesz się sprawami bezpieczeństwa państwa, dobrze odnajdujesz się w strukturze instytucji państwowej, oferujesz dyspozycyjność przy wykonywaniu obowiązków służbowych, a jednocześnie lubisz nowe wyzwania, to jesteśmy przekonani, że służba może stać się dla Ciebie nie tylko miejscem zatrudnienia, ale prawdziwą pasją kształtującą specyficzny styl życia. Podejmując pracę w ABW możesz liczyć na satysfakcję wynikającą z samorealizacji własnych ambicji i poczucia uczestnictwa w zorganizowanej strukturze państwa zapewniającej jego podstawowy interes bezpieczeństwa.

Jeśli szanujesz Nasze państwo i jego system prawny, jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem, uważasz, że swoją osobą wzmocnisz Agencję przeczytaj, jakie mamy wymagania formalne, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, jakie korzyści wynikają ze wstąpienia w nasze szeregi i kogo szukamy do służby w ABW.

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Wśród naszych funkcjonariuszy są absolwenci najlepszych uczelni humanistycznych i technicznych oraz szkół średnich technicznych i ogólnokształcących. Szeroki zakres zagadnień, jakimi zajmuje się ABW powoduje, że inżynierowie, specjaliści z branży IT, chemicy, matematycy współpracują z prawnikami, historykami, politologami i lingwistami. Absolwenci techników samochodowych i elektronicznych wspomagają pracę analityków i oficerów operacyjnych. Wysokie kwalifikacje funkcjonariuszy sprawiają, że wykonują pracę analityczną, operacyjno-rozpoznawczą lub pracują jako informatycy, tłumacze, elektronicy i inni.

Osoby, które zamierzają aplikować do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinny spełniać wymagania formalne określone w Ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897 ze zm.) i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Służbę w ABW może pełnić osoba:
1. posiadająca obywatelstwo polskie,
2. korzystająca z pełni praw publicznych,
3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
4. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
5. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897 ze zm.)

                                                      Postępowanie kwalifikacyjne
Etapy:
1. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
2. badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
4. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
5. uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
6. egzamin sprawności fizycznej kandydata;
6a. badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:
a. badanie psychofizjologiczne,
b. badanie psychotechniczne,
c. czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata.
7. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.
Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

Adres:
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl
tel. (0-22) 585-79-10

Źródło: ABW
wejdź na stronę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://form.abw.gov.pl/fm/form/dodaj1,dok.html

https://www.abw.gov.pl/pl/sluzba-w-abw/94,Sluzba-w-ABW.html

  • Na plus0
  • Na minus0
Oceń publikację:

Superklaster 2018

X

Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".